Amdanom Ni

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn un o bedwar WULF wedi ei drefnu gan UNSAIN, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cyrmu, ac wedi ei leoli yn swyddfeydd Bangor eu prif partneriaid Cartrefi Cymru.
happy workplacesworkplace training North Wales

 

Beth yw nod y prosiect ?

Nod y prosiect yw cefnogi ac ychwanegu i gyfleoedd dysgu yn y gweithle - gyda ffocws arbennig ar sgiliau sylfaenol llythrennedd a rhifedd .

Pam mae angen Dwyn Dysgwyr Ynghyd?

Mae galw cynyddol ar bobl sy'n gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus . Mae'n ofynnol i ni yn awr i wneud mwy - gyda llai ... Trwy wella ein sgiliau, byddwn yn dod yn fwy hyderus yn y gweithle, a bydd hyn yn ei dro yn gwella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn. Bydd ymrwymiad i ddysgu yn cael sgil-effaith i ddefnyddwyr ein gwasanaethau a bydd yn creu diwylliant dysgu yn ein cymunedau lleol. Cofiwch : "Mae gwybodaeth yn bŵer ...

Ble a phryd y bydd y gweithdai yn cael eu cynnal ?

Gall cyrsiau fod yn hyblyg - yn dibynnu ar anghenion y gwasanaeth, gellir eu cynnal yn ystod y dydd neu gyda'r nos, y tu mewn neu'r tu allan i'r gweithle.

Faint fydd yn ei gostio?

Mae'r holl ddysgu rydym yn eu cynnig yn cael eu hariannu'n llawn gan Lywodraeth Cymru felly nid oes angen i chi boeni am gosatu cwrs.

A yw'r hyfforddiant yn gael eu cymeradwyo gan fy rheolwr ?

Os yw'r hyfforddiant yn ystod oriau gwaith bydd angen i chi gael caniatâd ar gyfer amser i ffwrdd oddi wrth eich rheolwr.

Sut alla i gael gwybod mwy ?

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01248 363 175.