Cysylltu â Ni

Prosiect dysgu gydol oes Unsain a ariennir gan 'Gronfa Ddysgu Undebau Cymru' Llywodraeth Cymru yw Dwyn Dysgwyr Ynghyd.

Gallwch gysylltu a'r prosiect ar 01248 363 175 neu 07799 116 193,
ebostiwch ni yn connecting.learners@cartreficymru.org
neu ysgrifennwch atom yn

Dwyn Dysgwyr Ynghyd,
Cartrefi Cymru,
30 Stryd y Deon,
Bangor,
LL57 1UR

 

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn ymwneud â rhoi cyfleoedd dysgu o fewn y gweithle.
Datglowch eich potensial heddiw!