Croeso i Ddwyn Dysgwyr Ynghyd

Prosiect dysgu gydol oes Unsain a ariennir gan 'Gronfa Ddysgu Undebau Cymru' Llywodraeth Cymru yw Dwyn Dysgwyr Ynghyd.
happy workplacesworkplace training North Wales
Rydym yn rhoi cyfleoedd dysgu i weithwyr yn y gymuned; gwirfoddol; awdurdodau lleol, gofal cymdeithasol; sector tai a iechyd anstatudol yng Ngogledd Cymru...
Rydym yn credu bod gwella sgiliau a hyder pobl yn bwysig, nid yn unig i'r dysgwr unigol, ond hefyd bod cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth yn elwa o'r gwaith a wnawn.
Rydym yn gweithio gyda sefydliadau a darparwyr arbenigol i gynllunio cyrsiau sy'n addas ar gyfer eich anghenion penodol a chyflwyno hyfforddiant ar ddyddiad a lleoliad cyfleus i chi.

Cliciwch yma i ddarllen mwy »

 

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn ymwneud â rhoi cyfleoedd dysgu o fewn y gweithle.
Datglowch eich potensial - am ragor o wybodaeth ffoniwch 01248 363 175.