Unigolion

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn ymwneud â rhoi cyfleoedd dysgu o fewn y gweithle.
Flexible Learning Team BuildingAdvice Taster Sessions

 

Gall Dwyn Dysgwyr Ynghyd ddarparu:

Dysgu Hyblyg

Gloywi

Adeiladu Tîm

Dysgu wedi ei deilwra i'r Gwaith

Dysgu wedi ei deilwra i'r Gwaith

Sgiliau Cyfathrebu

Gweithdai Sgiliau Hanfodol

Cyngor

Diwrnodau Blasu

 

Mae Dwyn Dysgwyr Ynghyd yn ymwneud â rhoi cyfleoedd dysgu o fewn y gweithle.
Datglowch eich potensial - am ragor o wybodaeth ffoniwch 01248 363 175.